เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00359313
บาร์โค้ด39611600922313
เล่มVol. 13 No. 149 (Aug.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า4 Sep 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0