เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00196049
หมายเลขทรัพยากรi00337040
บาร์โค้ด39611600920129
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBook – Thai Fl.3
วันที่นำเข้า8 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0