เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00341713
บาร์โค้ด39611600919715
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 433 (16 ต.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า21 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0