เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00341226
บาร์โค้ด39611600918717
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 432 (01 ต.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า7 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0