เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00340979
บาร์โค้ด39611600918360
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 431 (16 ก.ย.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า5 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0