เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00340531
บาร์โค้ด39611600917636
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 430 (01 ก.ย.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า15 Sep 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0