เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00339498
บาร์โค้ด39611600916885
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 429 (16 ส.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า18 Aug 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0