เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00339523
บาร์โค้ด39611600916190
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 428 (01 ส.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า19 Aug 2016
จำนวนครั้งที่ยืม1