เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00338788
บาร์โค้ด39611600915747
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 427 (16 ก.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า25 Jul 2016
จำนวนครั้งที่ยืม1