เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00338721
บาร์โค้ด39611600915119
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 426 (27 พ.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า22 Jul 2016
จำนวนครั้งที่ยืม1