เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00338134
บาร์โค้ด39611600914419
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 425 (16 มิ.ย.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า5 Jul 2016
จำนวนครั้งที่ยืม1