เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00337499
บาร์โค้ด39611600914195
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 424 (01 มิ.ย.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า20 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม1