เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00336112
บาร์โค้ด39611600912173
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 421 (16 เม.ย.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า29 Apr 2016
จำนวนครั้งที่ยืม1