เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00343658
บาร์โค้ด39611600909583
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 438 (01 ม.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า13 Jan 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0