เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00343199
บาร์โค้ด39611600908965
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 436 (01 ธ.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า16 Dec 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0