เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00342704
บาร์โค้ด39611600908304
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 435 (16 พ.ย.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า23 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0