เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00342196
บาร์โค้ด39611600907918
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 434 (01 พ.ย.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า10 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0