เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00330987
บาร์โค้ด39611600896046
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 409 (16 ต.ค.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า10 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0