เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00329482
บาร์โค้ด39611600894082
เล่มปีที่ 17 ฉบับที่ 405 (16 ส.ค.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า25 Sep 2015
จำนวนครั้งที่ยืม1