เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00328383
บาร์โค้ด39611600893308
เล่มปีที่ 17 ฉบับที่ 404 (1 ส.ค.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า13 Aug 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0