เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00327673
บาร์โค้ด39611600892235
เล่มปีที่ 17 ฉบับที่ 402 (1 ก.ค.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า10 Jul 2015
จำนวนครั้งที่ยืม1