เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00327409
บาร์โค้ด39611600892029
เล่มปีที่ 17 ฉบับที่ 401 (16 มิ.ย.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า30 Jun 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0