เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00326800
บาร์โค้ด39611600891179
เล่มปีที่ 17 ฉบับที่ 400 (01 มิ.ย.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า11 Jun 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0