เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00197570
หมายเลขทรัพยากรi00342519
บาร์โค้ด39611600884976
เล่มv.1
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บAudio CD Fl.2
วันที่นำเข้า16 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0