เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00197405
หมายเลขทรัพยากรi00341826
บาร์โค้ด39611600884414
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บVerticle file – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า26 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0