เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00325499
บาร์โค้ด39611600879422
เล่มปีที่ 17 ฉบับที่ 397 (16 เม.ย.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า29 Apr 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0