เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00325784
บาร์โค้ด39611600879117
เล่มปีที่ 15 ฉบับที่ 344 (01 ก.พ.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า11 May 2015
จำนวนครั้งที่ยืม1