เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00323937
บาร์โค้ด39611600877814
เล่มปีที่ 17 ฉบับที่ 394 (01 มี.ค.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า6 Mar 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0