เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00323433
บาร์โค้ด39611600877228
เล่มปีที่ 17 ฉบับที่ 393 (16 ก.พ.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า23 Feb 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0