เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00352553
บาร์โค้ด39611600876444
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 458 (01 พ.ย.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า10 Nov 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0