เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00321843
บาร์โค้ด39611600876030
เล่มปีที่ 17 ฉบับที่ 391 (16 ม.ค.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า21 Jan 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0