เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00321620
บาร์โค้ด39611600875321
เล่มปีที่ 17 ฉบับที่ 390 (01 ม.ค.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า19 Jan 2015
จำนวนครั้งที่ยืม1