เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00321774
บาร์โค้ด39611600874720
เล่มปีที่ 17 ฉบับที่ 387 (16 พ.ย.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า20 Jan 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0