เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00321129
บาร์โค้ด39611600874241
เล่มปีที่ 17 ฉบับที่ 389 (16 ธ.ค.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า22 Dec 2014
จำนวนครั้งที่ยืม1