เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00320965
บาร์โค้ด39611600873763
เล่มปีที่ 17 ฉบับที่ 388 (01 ธ.ค.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า18 Dec 2014
จำนวนครั้งที่ยืม1