เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00318638
บาร์โค้ด39611600872344
เล่มปีที่ 17 ฉบับที่ 386 (1 พ.ย.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า4 Nov 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0