เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00318304
บาร์โค้ด39611600871924
เล่มปีที่ 17 ฉบับที่ 385 (16 ต.ค.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า24 Oct 2014
จำนวนครั้งที่ยืม1