เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00317775
บาร์โค้ด39611600871130
เล่มปีที่ 16 ฉบับที่ 384 (01 ต.ค.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า2 Oct 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0