เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00317351
บาร์โค้ด39611600870033
เล่มปีที่ 16 ฉบับที่ 382 (01 ก.ย.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า15 Sep 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0