เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00188812
หมายเลขทรัพยากรi00319023
บาร์โค้ด39611600843182
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBook – Thai Fl.3
วันที่นำเข้า12 Nov 2014
จำนวนครั้งที่ยืม4