เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00188114
หมายเลขทรัพยากรi00315103
บาร์โค้ด39611600833510
เล่มV.2
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBook – English Fl.3
วันที่นำเข้า10 Jun 2014
จำนวนครั้งที่ยืม4