เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00199440
หมายเลขทรัพยากรi00347801
บาร์โค้ด39611600775661
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บDVD – Thai Fl.2
วันที่นำเข้า2 Jun 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0