เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00199455
หมายเลขทรัพยากรi00347874
บาร์โค้ด39611600775497
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บVideo CD – Thai Fl.2
วันที่นำเข้า2 Jun 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0