เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00199445
หมายเลขทรัพยากรi00347814
บาร์โค้ด39611600775232
เล่มv.1-v.2
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บVideo CD – Thai Fl.2
วันที่นำเข้า2 Jun 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0