เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00187901
หมายเลขทรัพยากรi00322522
บาร์โค้ด39611600773864
เล่มv.2
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บAudio CD Fl.2
วันที่นำเข้า3 Feb 2015
จำนวนครั้งที่ยืม5