เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00187901
หมายเลขทรัพยากรi00322521
บาร์โค้ด39611600773849
เล่มv.1
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บAudio CD Fl.2
วันที่นำเข้า3 Feb 2015
จำนวนครั้งที่ยืม7