เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00293991
บาร์โค้ด39611600749799
เล่มปีที่ 15 ฉบับที่ 340 (1 ธ.ค.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า7 Jan 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0