เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00292637
บาร์โค้ด39611600749245
เล่มปีที่ 15 ฉบับที่ 339 (16 พ.ย.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า27 Nov 2012
จำนวนครั้งที่ยืม3