เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00292240
บาร์โค้ด39611600748593
เล่มปีที่ 15 ฉบับที่ 338 (1 พ.ย.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า20 Nov 2012
จำนวนครั้งที่ยืม5