เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00291565
บาร์โค้ด39611600748262
เล่มปีที่ 15 ฉบับที่ 337 (16 ต.ค.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า2 Nov 2012
จำนวนครั้งที่ยืม5